Aller à la page d'accueil. | Aller au contenu. | Aller à la navigation |

 
 
Document Actions

THÔNG BÁO

Bạn đến từ các nước Đông Á, bạn là người mới bắt đầu học (a, b, c…), bạn mong muốn học tiếng pháp hoặc là bạn muốn hoàn thiện ngôn ngữ này...

... như 600 sinh viên đã làm mỗi năm, bạn có thể ghi danh học tiếng pháp tại :

 

TRUNG TÂM DẠY TIẾNG PHÁP : CENTRE FRANCE-ASIE
16, rue Royer Collard
75005 PARIS (RER Luxembourg)
Tél : 01 43 25 77 64

 

Hãy đến đăng ký theo địa chỉ trên đây vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu.
Bạn sẽ được tham gia làm bài kiểm tra nhằm xác định trình độ tiếng pháp của bạn và được xếp vào một trong các lớp theo các trình độ :
 

Trình độ bắt đầu : A1.1
Trình độ 1 : A1
Trình độ 2 : A2
Trình độ 3 : B1

 

Bạn sẽ học từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày học một tiếng rưỡi, với khoảng bốn mươi giáo sư người Pháp.

 

NĂM HỌC 2015-2016

Bạn sẽ có thể đăng ký trong suốt năm học.

Lệ phí ghi danh : 35 euros, một lần cho cả năm học (+ 2 ảnh thẻ chứng minh)
Lệ phí học : 105 euros cho một học kỳ ba tháng (lệ phí học sẽ được giảm tùy theo thời gian còn lại giữa lúc ghi danh và thời gian kết thúc của học kỳ ba tháng).

Giờ học tại địa chỉ số 16, rue Royer Collard 75005 PARIS (RER Luxembourg) :

Từ 8h30 đến 10h – Trình độ bắt đầu, A1.1- A1- B1

Từ 10h đến 11h30 – Trình độ bắt đầu, A1- B1
Từ 14h đến 15h30 – Trình độ bắt đầu, A1.1- A1
Từ 15h30 đến 17h – Trình độ bắt đầu, A1.1- A1- A2

Giờ học tại địa chỉ số 44, rue Henri Barbuse 75005 PARIS (Port Royal) :

Từ 8h30 đến 10h – Trình độ  A2
Từ 10h đến 11h30 – Trình độ A1 và A2
Từ 15h30 đến 17h – Trình độ B1

Ghi danh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015. Khai giảng năm học mới : thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015.